Language of document : ECLI:EU:F:2016:156

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a treia)

19 iulie 2016

Cauza F‑130/14

Thomas Earlie

împotriva

Parlamentului European

„Funcție publică – Funcționar – Fost funcționar – Sume reținute din pensia pentru limită de vârstă – Pensie alimentară în favoarea fostei soții a fostului funcționar – Ordonanță de poprire pronunțată de o instanță națională – Ridicarea popririi – Ordonanță nouă care îl obligă pe fostul funcționar să dea Parlamentului instrucțiuni de plată a pensiei alimentare către fosta sa soție – Instrucțiuni conforme ale fostului funcționar – Instrucțiuni ulterioare ale fostului funcționar care vizează încetarea plăților către fosta sa soție – Refuz de executare al Parlamentului – Dreptul familiei – Competență exclusivă a instanței naționale – Datorie de cooperare loială”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care domnul Thomas Earlie solicită anularea deciziei Parlamentului European din 6 decembrie 2013 de modificare a drepturilor sale de pensie, precum și repararea diferitor prejudicii pe care acesta pretinde că le‑a suferit

Decizia:      Respinge acțiunea. Domnul Thomas Earlie suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Parlamentul European. Doamna Mary Earlie Gibbons suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumar

Privilegii și imunități ale Uniunii Europene – Funcționarii și agenții Uniunii – Supunerea raporturilor juridice care țin de viața privată dreptului național – Punerea în executare a unei decizii pronunțate de o instanță națională într‑o procedură de divorț a unui fost funcționar – Obligații ale instituției în cauză

(Statutul funcționarilor, art. 23 primul paragraf)

Obligația unui fost funcționar de a plăti o pensie alimentară fostei sale soții, astfel cum a fost stabilită printr‑o decizie a unei instanțe naționale, intră sub incidența raporturilor juridice private dintre acesta și un alt particular, respectiv fosta sa soție. Pentru aceste raporturi, în special pentru ceea ce ține de respectarea obligațiilor sale private în conformitate cu articolul 23 primul paragraf din statut, fostului funcționar i se aplică întru totul, ca oricărui alt particular, dreptul său național.

În acest context, orice instituție este obligată, în temeiul datoriei sale de cooperare loială cu instanțele judiciare naționale, să dea curs unor cereri de executare a unei decizii adoptate de o instanță națională, cum este decizia care prevede obligația fostului funcționar de a plăti o pensie alimentară fostei sale soții. Această datorie de cooperare loială presupune totodată ca o instituție, chiar dacă ea nu este în mod direct destinatara unei astfel de decizii în justiție, având calitatea de angajator al funcționarului debitor al pensiei alimentare, să respecte termenii respectivei decizii, abținându‑se să admită o cerere a funcționarului debitor care încalcă în mod vădit obligațiile pe care decizia instanței în cauză le stabilește în mod direct în sarcina acestuia, din moment ce, prin punerea în aplicare a acesteia, respectiva decizie a fost comunicată instituției vizate de funcționarul debitor.

(a se vedea punctele 38 și 41)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Hotărârea din 17 mai 2006, Kallianos/Comisia, T‑93/04, EU:T:2006:130, punctele 48 și 49 și jurisprudența citată