Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším správním soudem (Česká republika) dne 27. prosince 2016 – CORPORATE COMPANIES s.r.o. v. Ministerstvo financí ČR

(Věc C-676/16)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Nejvyšší správní soud

Účastníci původního řízení

Žalobce: CORPORATE COMPANIES s.r.o.

Žalovaný: Ministerstvo financí ČR

Předběžná otázka

Spadají pod čl. 2 odst. 1bod 3 písm. c) ve spojení s čl. 3 bod 7 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/60/ES1 , o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, i osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti prodávají obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku založené za účelem prodeje (tzv. ready-made společnosti), jejichž prodej realizují převodem podílu v prodávané dceřiné společnosti?

____________

1 Úř. věst. 2005, L 309, s. 15.