Language of document : ECLI:EU:F:2016:195

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA
EUROPSKE UNIJE
(prvo vijeće)

2. kolovoza 2016.

Predmet F‑146/12

Anne Mommer

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Prijenos u mirovinski sustav Unije mirovinskih prava stečenih u drugim mirovinskim sustavima – Prijedlog za priznavanje mirovinskog staža – Akt koji negativno ne utječe – Očita nedopuštenost tužbe”

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom Anne Mommer prije svega traži poništenje odluke Europske komisije od 16. veljače 2012. kojom je na njezin zahtjev konačno utvrđena visina mirovinskih prava koja se priznaju u mirovinskom sustavu Europske unije, a proizlaze iz prijenosa njezinih mirovinskih prava stečenih u drugim mirovinskim sustavima prije stupanja u službu Unije.

Odluka:      Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena. Svaka stranka snosi vlastite troškove.

Sažetak

Tužbe dužnosnikâ – Akt koji negativno utječe – Pojam – Prijedlog za priznavanje mirovinskog staža radi prijenosa u sustav Unije mirovinskih prava stečenih prije stupanja u službu Unije – Isključenje

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 91. st. 1.)

Prijedlog za priznavanje mirovinskog staža koji je dužnosniku na njegov zahtjev dostavljen u svrhu prijenosa mirovinskih prava stečenih u drugom sustavu u mirovinski sustav Europske unije ne stvara obvezne pravne učinke koji izravno i neposredno utječu na pravnu situaciju njegova adresata tako što je značajno mijenjaju. Stoga se on ne može smatrati aktom kojim je dotična osoba oštećena u smislu članka 91. stavka 1. Pravilnika o osoblju.

(t. 18.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: presude od 13. listopada 2015., Komisija/Verile i Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, t. 73.; Komisija/Cocchi i Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, t. 65.; i Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, t. 69.