Language of document : ECLI:EU:F:2016:195

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE (első tanács)

2016. augusztus 2.

F‑146/12. sz. ügy

Anne Mommer

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – Más nyugdíjrendszerekben szerzett nyugdíjjogosultságoknak az Unió nyugdíjrendszerébe való átvitele – A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat – Sérelmet nem okozó aktus – A kereset nyilvánvaló elfogadhatatlansága”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Anne Mommer elsődlegesen azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság 2012. február 16‑i azon határozatát, amelyben a Bizottság a felperes kérelmére véglegesen meghatározta az Uniónál való szolgálatba lépését megelőzően más nyugdíjrendszerekben szerzett nyugdíjjogosultságának átvitele eredményeképpen az uniós nyugdíjrendszerben jóváírható, nyugdíjra jogosító szolgálati időt.

Határozat:      A Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. Mindegyik fél maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Az Uniónál való szolgálatba lépést megelőzően megszerzett, nyugdíjra jogosító szolgálati időnek az uniós rendszerbe való átvitel céljából történő jóváírására tett javaslat – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk, (1) bekezdés)

A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat, amelyet a tisztviselő kérelmére a más rendszerben szerzett nyugdíjjogosultságnak az Európai Unió nyugdíjrendszerébe való átvitele céljából közölnek, nem vált ki olyan kötelező jogi hatásokat, amelyek a javaslat címzettjének jogi helyzetét – azt jelentősen megváltoztatva – közvetlenül és azonnal érintenék. Következésképpen e javaslat nem minősül a személyzeti szabályzat 91. cikkének (1) bekezdése értelmében vett, sérelmet okozó aktusnak.

(lásd a 18. pontot)

Hivatkozás:

Az Európai Unió Törvényszéke: 2015. október 13‑i Bizottság kontra Verile és Gjergji ítélet, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 73. pont; Bizottság kontra Cocchi és Falcione ítélet, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, 65. pont; Teughels kontra Bizottság ítélet, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 69. pont.