Language of document : ECLI:EU:F:2016:195

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(prvi senat)

z dne 2. avgusta 2016

Zadeva F‑146/12

Anne Mommer

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Prenos pokojninskih pravic, pridobljenih v okviru drugih sistemov, v pokojninski sistem Unije – Predlog za priznanje pokojninske dobe – Akt, ki ne posega v položaj – Očitna nedopustnost tožbe“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja v skladu z njenim členom 106a, s katero A. Mommer predlaga predvsem razglasitev ničnosti odločbe Evropske komisije z dne 16. februarja 2012, s katero je ta na njeno zahtevo dokončno določila število let pokojninske dobe, ki se priznajo v pokojninskem sistemu Evropske unije na podlagi prenosa pokojninskih pravic, ki jih je pridobila v drugih pokojninskih sistemih pred nastopom službe pri Uniji.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Tožbe uradnikov – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Predlog za priznanje pokojninske dobe z namenom prenosa pokojninskih pravic, pridobljenih pred nastopom službe pri Uniji, v sistem Unije – Izključitev

(Kadrovski predpisi, člen 91(1))

Predlog za priznanje pokojninske dobe, ki se uradniku sporoči na njegovo zahtevo z namenom prenosa pokojninskih pravic, pridobljenih v drugem sistemu, v pokojninski sistem Evropske unije, nima zavezujočih pravnih učinkov, ki bi neposredno in takoj vplivali na pravni položaj prejemnika tega predloga, tako da bi se ta položaj bistveno spremenil. Zato ne gre za akt, ki posega v položaj, v smislu člena 91(1) Kadrovskih predpisov.

(Glej točko 18.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: sodbe z dne 13. oktobra 2015, Komisija/Verile in Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, točka 73; Komisija/Cocchi in Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, točka 65, in Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, točka 69.