Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Curtea Constituțională a României (Ρουμανία) στις 30 Δεκεμβρίου 2016 – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton και Asociația Accept κατά Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne και Consiliul Naţional pentru Combaterea Discrimin

(Υπόθεση C-673/16)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Curtea Constituțională a României (Ρουμανία)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton και Asociația Accept

Εναγόμενοι: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne και Consiliul Naţional pentru Combaterea Discrimin

Προδικαστικά ερωτήματα

Περιλαμβάνει ο όρος «σύζυγος», κατά το άρθρο 2, σημείο 2, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2004/38/[ΕΚ] 1 , σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 9, 21 και 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον έχοντα το ίδιο φύλο σύζυγο, υπήκοο κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον οποίο ο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίμως συνήψε γάμο βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους άλλου από το κράτος υποδοχής;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, υποχρεώνουν το άρθρο 3, παράγραφος 1, και το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38/[ΕΚ], σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 9, 21 και 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος μέλος υποδοχής να χορηγήσει δικαίωμα διαμονής στην επικράτειά του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών στον έχοντα το ίδιο φύλο σύζυγο ενός πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, δύναται ο έχων το ίδιο φύλο σύζυγος, υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον οποίο ο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίμως συνήψε γάμο βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους άλλου από το κράτος υποδοχής, να εμπίπτει στον όρο «κάθε άλλο μέλος της οικογένειας», κατά το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2004/38/[ΕΚ], ή στον όρο «σύντροφος με τον/την οποίο/α ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση, δεόντως αποδεδειγμένη», κατά το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, της οδηγίας 2004/38/[ΕΚ], με συνακόλουθη υποχρέωση του κράτους υποδοχής να διευκολύνει την είσοδο και τη διαμονή του, ακόμη και αν το κράτος υποδοχής δεν αναγνωρίζει τον γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου ούτε προβλέπει οποιονδήποτε άλλον εναλλακτικό τρόπο νομικής αναγνωρίσεως, όπως η καταχωρημένη συμβίωση;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο τρίτο ερώτημα, υποχρεώνουν το άρθρο 3, παράγραφος 2, και το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/38/[ΕΚ], σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 9, 21 και 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος μέλος υποδοχής να χορηγήσει δικαίωμα διαμονής στην επικράτειά του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών στον έχοντα το ίδιο φύλο σύζυγο ενός πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

____________

1 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ 2004, L 158, σ. 77).