Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. prosinca 2016. uputio Curtea Constituțională a României (Rumunjska) – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept protiv Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(predmet C-673/16)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea Constituțională a României

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept

Tuženici: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Prethodna pitanja

Obuhvaća li izraz „bračni drug“ iz članka 2. stavka 2. točke (a) Direktive 2004/38/[EZ] 1 , u vezi s člancima 7., 9., 21. i 45. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, bračnog druga osobe istog spola iz države koja nije članica Europske unije, građanina Europske unije s kojim se građanin zakonito vjenčao na temelju zakona države članice koji se razlikuje od zakona države domaćina?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, nalaže li se člancima 3. stavkom 1. i 7. stavkom 1. Direktive 2004/38/[EZ], u vezi s člancima 7., 9., 21. i 45. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, da država članica domaćin odobri pravo na boravak na vlastitom državnom području za razdoblje dulje od 3 mjeseca bračnom drugu istog spola građanina Europske unije?

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje, može li se bračni drug istog spola iz države koja nije članica Europske unije, građanina Europske unije s kojim se građanin zakonito vjenčao na temelju zakona države članice koji se razlikuje od zakona države članice domaćina, smatrati „svim ostalim člano[m] obitelji, [...]» u smislu članka 3. stavka 2. točke (a) Direktive 2004/38/[EZ] ili „partner[om] s kojim je građanin Unije u trajnoj vezi, uz odgovarajuću potvrdu“ u smislu članka 3. stavka 2. točke (b) Direktive 2004/38/[EZ], uz odgovarajuću obvezu države domaćina da mu olakša ulazak i boravak, čak i ako država domaćin ne priznaje brak između osoba istoga spola niti predviđa koji drugi alternativni oblik pravnog priznanja, kao što je registrirano partnerstvo?

U slučaju potvrdnog odgovora na treće pitanje, nalaže li se člancima 3. stavkom 2. i 7. stavkom 2. Direktive 2004/38/[EZ], u vezi s člancima 7., 9., 21. i 45. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, da država članica domaćin odobri pravo na boravak na vlastitom državnom području za razdoblje dulje od 3 mjeseca bračnom drugu istog spola građanina Europske unije?

____________

1 Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL 2004., L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42. i ispravak u SL-u 2016. L 87, str. 36.).