Language of document :

Euroopa Kohtu (viies koda) 16. veebruari 2017. aasta otsus (Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa eelotsusetaotlus - Hispaania) – Ramón Margarit Panicello versus Pilar Hernández Martínez

(kohtuasi C-503/15)1

(Eelotsusetaotlus – ELTL artikkel 267 – Kohtusekretär – Mõiste „liikmesriigi kohus“ – Kohustuslik kohtualluvus – Õigustmõistva funktsiooni täitmine – Sõltumatus – Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Ramón Margarit Panicello

Kostja: Pilar Hernández Martínez

Resolutsioon

Euroopa Kohtu pädevusse ei kuulu Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (naistevastase vägivalla juhtumitega tegeleva Terrassa kohtu kohtusekretär, Hispaania) esitatud küsimustele vastamine.

____________

1 ELT C 414, 14.12.2015.