Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 16 februarie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa - Spania) – Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez

(Cauza C-503/15)1

(Trimitere preliminară – Articolul 267 TFUE – Grefier – Noțiunea „instanță națională” – Competență obligatorie – Exercitarea unor funcții jurisdicționale – Independență – Necompetența Curții)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa

Părțile din procedura principală

Reclamant: Ramón Margarit Panicello

Pârâtă: Pilar Hernández Martínez

Dispozitivul

Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este competentă să răspundă la întrebările adresate de Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (grefierul Tribunalului din Terrassa pentru Cazurile de Violență împotriva Femeilor, Spania).

____________

1     JO C 414, 14.12.2015.