Language of document :

Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la mujer - Spanien) – Ramón Margarit Panicello mot Pilar Hernández Martínez

(Mål C-503/15)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Artikel 267 FEUF – Kanslichef – Begreppet ʼnationell domstol’ – Jurisdiktion av tvingande art – Utövande av dömande verksamhet – Oberoende – Domstolen saknar behörighet)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Ramón Margarit Panicello

Svarande: Pilar Hernández Martínez

Domslut

Europeiska unionens domstol är inte behörig att besvara de frågor som ställts av Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (kanslichefen vid domstolen med behörighet i mål som rör våld mot kvinnor i Terrassa, Spanien).

____________

(1 ) EUT C 414, 14.12.2015.