Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte di Appello di Torino (Itálie) dne 2. ledna 2017 – Petronas Lubricants Italy SpA v. Livio Guida

(Věc C-1/17)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte di Appello di Torino

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Petronas Lubricants Italy SpA

Odpůrce: Livio Guida

Předběžné otázky

Znamená čl. 20 odst. 2 nařízení č. 44/2001 možnost zaměstnavatele usazeného v členském státě Evropské unie, který byl žalován jeho bývalým zaměstnancem u soudu členského státu, kde má bydliště (na základě článku 19 nařízení), podat vzájemnou žalobu proti zaměstnanci u stejného soudu, u něhož byla podána původní žaloba?

V případě kladné odpovědi na první otázku, znamená čl. 20 odst. 2 nařízení č. 44/2001 příslušnost soudu, u něhož byla podána původní žaloba, i v případě, kdy předmětem vzájemné žaloby podané zaměstnavatelem není pohledávka, která původně patřila zaměstnavateli, ale pohledávka patřící odlišné osobě (která je současně zaměstnavatelem stejného zaměstnance na základě souběžné pracovní smlouvy), a vzájemná žaloba se zakládá na smlouvě o postoupení pohledávky uzavřené mezi zaměstnavatelem a osobou, které původně pohledávka patřila, po podání původní žaloby zaměstnancem?

____________