Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte di Appello di Torino (Itaalia) 2. jaanuaril 2017 – Petronas Lubricants Italy SpA versus Livio Guida

(kohtuasi C-1/17)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte di Appello di Torino

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Petronas Lubricants Italy SpA

Vastustaja: Livio Guida

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse nr 44/2001 artikli 20 lõikest 2 tuleneb võimalus, et Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil asuv tööandja, kelle tema endine töötaja on kaevanud kohtusse liikmesriigis, kus on töötaja alaline elukoht (nagu on sätestatud määruse artiklis 19), saab esitada töötaja vastu vastuhagi samas kohtus, kellele on esitatud põhihagi?

2.    Kui esimese küsimuse vastus peaks olema jaatav, siis kas määruse nr 44/2001 artikli 20 lõikest 2 tuleneb, et tööandja vastuhagi kuulub põhihagi arutava kohtu alluvusse isegi siis, kui vastuhagi ese ei ole nõue, mis oleks algusest peale olnud tööandja oma, vaid nõue, mis algselt oli teise isiku oma (kes on ühtlasi paralleelse töölepingu alusel sellesama töötaja tööandja), ja vastuhagi põhineb nõude loovutamise lepingul, mille tööandja ja see isik, kelle nõue see algselt oli, on sõlminud pärast seda, kui töötaja oli põhihagi juba esitanud?

____________