Language of document :

A Corte di Appello di Torino (Olaszország) által 2017. január 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Petronas Lubricants Itali SpA kontra Livio Guida

(C-1/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte di Appello di Torino

Az alapeljárás felei

Felperes: Petronas Lubricants Itali SpA

Alperes: Livio Guida

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 44/2001 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése azt eredményezi-e, hogy valamely uniós tagállamban székhellyel rendelkező, a korábbi munkavállalója által a lakóhelye szerinti bíróság előtt (a rendelet 19. cikke értelmében) perbe vont munkáltató viszontkeresetet terjeszthet elő a munkavállalóval szemben az eredeti keresetet elbíráló ugyanazon bíróság előtt?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén a 44/2001 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése azt eredményezi-e, hogy az eredeti keresetet elbíráló bíróság joghatósággal rendelkezik abban az esetben is, amikor a munkáltató által előterjesztett viszontkereset tárgyát nem az eredetileg a munkáltatót megillető követelés, hanem olyan követelés képezi, amely eredetileg egy másik jogalanyé volt (aki egyidejűleg párhuzamos munkaszerződés alapján ugyanazon munkavállaló munkáltatója), és a viszontkereset olyan követelésengedményezési szerződésen alapul, amely a munkáltató és a követelés eredeti jogosultja között jött létre a keresetnek a munkáltató által történő előterjesztését követő időpontban?

____________