Language of document :

Ordonanța președintelui Tribunalului din 16 februarie 2017 – Le Pen/Parlamentul

(Cauza T-140/16 R II)

(„Procedură de măsuri provizorii – Membru al Parlamentului European – Recuperarea prin compensație a indemnizațiilor plătite pentru rambursarea cheltuielilor privind asistența parlamentară – Cerere de suspendare a executării – Cerere nouă – Fapte noi – Lipsa urgenței”)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, Franța) (reprezentanți: M. Ceccaldi și J.-P. Le Moigne, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: G. Corstens și S. Alonso de León, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolele 278 și 279 TFUE și care are ca obiect suspendarea executării deciziei Secretarului general al Parlamentului European din data de 29 ianuarie 2016 prin care se dispune recuperarea de la reclamant a sumei de 320 026,23 euro și a notei de debit nr. 2016-195 din 4 februarie 2016 eliberate ca urmare a acestei decizii

Dispozitivul

Respinge cererea de măsuri provizorii.

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

____________