Language of document :

A Törvényszék 2017. február 28-i ítélete – JingAo Solar és társai kontra Tanács

(T-157/14. sz. ügy)1

(„Szubvenciók – Kínából származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatala – Végleges dömpingellenes vám – Kötelezettségvállalások – Megsemmisítés iránti kereset – Eljáráshoz fűződő érdek – Elfogadhatóság – Exportáló ország – A vizsgálat terjedelme – Mintavétel – Rendes érték – Az érintett termék meghatározása – A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállásának a megadása iránti kérelem elfogadásának a határideje – Az új rendelkezések időbeli hatálya – Kár – Okozati összefüggés”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Kína) és az ítélet mellékletében felsorolt öt egyéb felperes (képviselők: kezdetben A. Willems, S. De Knop és J. Charles, később A. Willems és S. De Knop ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: B. Driessen meghatalmazott, segítői: B. O’Connor solicitor és S. Gubel ügyvéd)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche és A. Stobiecka-Kuik, később J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche és A. Demeneix meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, és a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2013. december 2-i 1238/2013/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek (HL 2013. L 325., 1. o.) a felpereseket érintő részében történő megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)    A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)    A Törvényszék a JingAo Solar Co. Ltd-t és az ítélet mellékletében felsorolt egyéb felpereseket arra kötelezi, hogy a saját költségeiken túlmenően viseljék az Európai Unió Tanácsának a költségeit is.

3)    Az Európai Bizottság maga viseli a saját költségeit.

____________

1 HL C 159., 2014.5.26.