Language of document :

Pritožba, ki jo je Kraljevina Španija vložila 3. marca 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 15. decembra 2016 v zadevi T-808/14, Španija/Komisija

(Zadeva C-114/17 P)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Kraljevina Španija (zastopnica: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agentka)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

naj se razveljavi sodba Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2016, Španija/Komisija, T-808/14, neobjavljena, EU:T:2016:734;

za ničen naj se razglasi Sklep Komisije z dne 1. oktobra 2014 o državni pomoči SA.27408 (C 24/2010, ex NN 37/2010, ex CP 19/2009) Kraljevine Španije za uvedbo digitalne prizemne televizije na oddaljenih in manj urbaniziranih območjih Kastilje in Manče;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Napačna uporaba prava glede razlage člena 1 spornega sklepa, preden je bil spremenjen, in ob upoštevanju načel dobrega upravljanja in pravne varnosti, ker Splošno sodišče meni, da se ta člen nanaša tudi na zagotavljanje opreme in druge podpore in za Kraljevino Španijo ne določa nobene nove obveznosti.

Napačna uporaba prava v zvezi z nadzorom držav članic za oblikovanje in uporabo storitve splošnega gospodarskega pomena, tako na podlagi prvega, kot na podlagi četrtega merila iz sodbe z dne 24. julija 2003, Altmark Trans in Regirungspräsidum Magdebrug (C-280/00, EU:C:2003:415).

Napačna uporaba prava v zvezi s sodnim nadzorom združljivosti pomoči v skladu s členom 107(3)(c) PDEU v delu, v katerem je Splošno sodišče ugotovilo, da je bil sporni ukrep nezdružljiv z notranjim trgom zaradi nespoštovanja načela tehnološke nevtralnosti.

____________