Language of document :

Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 9.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid – Espanja) – Francisco Rodrigo Sanz v. Universidad Politécnica de Madrid

(Asia C-443/16)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Direktiivi 1999/70/EY – Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus – 4 lauseke – Perättäiset määräaikaiset työsopimukset julkisella sektorilla – Yliopisto-organisaation uudelleenjärjestely – Kansallinen säännöstö – Korkeakouluopettajien liittäminen yliopistojen professorikuntaan – Edellytys – Tohtorin tutkinnon saaminen – Kokoaikaisten työpaikkojen muuttaminen osa-aikaisiksi viroiksi – Soveltaminen ainoastaan väliaikaisina virkamiehinä työskenteleviin opettajiin – Syrjintäkiellon periaate)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid

Asianosaiset

Kantaja: Francisco Rodrigo Sanz

Vastaaja: Universidad Politécnica de Madrid

Määräysosa

Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY liitteenä olevan 18.3.1999 tehdyn määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 4 lausekkeen 1 kohtaa on tulkittava niin, että se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa sallitaan yliopistojen uudelleenorganisointitoimenpiteiden yhteydessä se, että jäsenvaltion toimivaltaiset hallintoviranomaiset voivat lyhentää puolella korkeakouluopettajien, jotka ovat väliaikaisia virkamiehiä, työaikaa sillä perusteella, ettei heillä ole tohtorin tutkintoa, kun taas sama toimenpide ei kohdistu sellaisiin korkeakouluopettajiin, jotka ovat vakinaisia virkamiehiä mutta joilla ei myöskään ole tohtorin tutkintoa.

____________

1 EUVL C 410, 7.11.2016.