Language of document :

Rješenje Suda (deseto vijeće) od 9. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid - Španjolska) – Francisco Rodrigo Sanz protiv Universidad Politécnica de Madrid

(predmet C-443/16)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Direktiva 1999/70/EZ – Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP – Članak 4. – Uzastopni ugovori o radu na određeno vrijeme u javnom sektoru – Restrukturiranje organizacije sveučilišta – Nacionalni propis – Integracija nastavnika sveučilišnih škola u zbor sveučilišnih profesora – Uvjet – Stjecanje doktorske titule – Preoblikovanje rada u punom radnom vremenu u radu u nepunom radnom vremenu – Primjena samo na nastavnike koji su zaposleni kao privremeni službenici – Načelo nediskriminacije)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Francisco Rodrigo Sanz

Tuženik: Universidad Politécnica de Madrid

Izreka

Članak 4. točku 1. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme, sklopljenog 18. ožujka 1999., koji se nalazi u prilogu Direktive Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP treba tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis, poput onog u glavnom postupku, koji, u okviru mjera restrukturiranja organizacije sveučilišta, dopušta nadležnim upravama dotične države članice da skrate za polovicu radno vrijeme nastavnika sveučilišnih škola koji su zaposleni kao privremeni službenici, zbog toga što nemaju doktorsku titulu, dok se na nastavnike sveučilišnih škola koji su službenici, ali koji nemaju doktorsku titulu, ne primjenjuje ista mjera.

____________

1 SL C 410, 7. 11. 2016.