Language of document :

2017 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) nutartis byloje (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Francisco Rodrigo Sanz / Universidad Politécnica de Madrid

(Byla C-443/16)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Direktyva 1999/70/EB – Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis – 4 punktas – Viešajame sektoriuje paeiliui sudaromos terminuotos darbo sutartys – Universiteto organizacinė reforma – Nacionalinės teisės aktai – Aukštųjų universitetinių mokyklų dėstytojų korpuso integravimas į universitetų dėstytojų korpusą – Sąlyga – Daktaro laipsnio įgijimas – Darbo laiko pakeitimas iš viso etato į pusę etato – Taikymas tik laikinųjų tarnautojų statusą turintiems dėstytojams – Nediskriminavimo principas)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid

Šalys

Pareiškėjas: Francisco Rodrigo Sanz

Atsakovas: Universidad Politécnica de Madrid

Rezoliucinė dalis

1999 m. kovo 18 d. Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, esančio 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis priede, 4 punkto 1 dalį reikia aiškinti taip, kad ja draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje, pagal kuriuos leidžiama, imantis universitetų organizacinės reformos priemonių, kompetentingai atitinkamos valstybės narės administracijai perpus sumažinti aukštųjų universitetinių mokyklų dėstytojų, kurie įdarbinti kaip laikinieji tarnautojai, darbo laiką remiantis tuo, kad jie neturi daktaro laipsnio, nors tokio laipsnio neturintiems aukštųjų universitetinių mokyklų dėstytojams, karjeros tarnautojams, tokia priemonė netaikoma.

____________

1 OL C 410, 2016 11 7.