Language of document :

2017 m. vasario 20 d. Cellnex Telecom S.A., buvusi Abertis Telecom S.A. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-37/15 ir T-38/15 Abertis Telecom Terrestre S.A. ir Telecom Castilla-La Mancha, S.A. / Europos Komisija

(Byla C-91/17 P)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Cellnex Telecom S.A., buvusi Abertis Telecom S.A., atstovaujama advokatų J. Buendía Sierra ir A. Lamadrid de Pablo

Kitos proceso šalys: Europos Komisija ir SES Astra

Apeliantės reikalavimai

panaikinti skundžiamą sprendimą,

priimti galutinį sprendimą dėl ieškinio dėl panaikinimo ir panaikinti Komisijos sprendimą, ir

priteisti iš Europos Komisijos ir SES Astra bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Skundžiamame sprendime patvirtintas Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos, susijęs su tam tikromis priemonėmis, kurias Ispanijos autonominio regiono Kastilijos–La Mančos valdžios institucijos priėmė siekdamos užtikrinti, kad antžeminės skaitmeninės televizijos signalas (TNT) pasiektų atokius ir mažau urbanizuotus teritorijos regionus, kuriuose gyvena tik 2,5 % populiacijos. Tame sprendime Komisija pripažino, kad materialiniu požiūriu rinka neteikia šios paslaugos be valstybės intervencijos. Nepaisant to, sprendime ginčijama, kad tokia veikla pagal Ispanijos teisės aktus būtų laikoma visuotinės ekonominės svarbos paslauga (VESP), nes formaliu požiūriu, ši paslauga nebuvo „aiškiai“ apibrėžta ir valdžios institucijos nepavedė jos teikti. Komisija taip pat pažymėjo, kad, bet kuriuo atveju, valdžios institucijos neturi įgaliojimu rinktis konkrečią technologiją ir organizuoti VESP.

Apeliaciniam skundui pagrįsti apeliantė pateikia du pagrindus, susijusius su teisės klaidomis, kurios skundžiamame sprendime padarytos aiškinant SESV 14 straipsnį, 106 straipsnio 2 dalį ir 107 straipsnio 1 dalį bei prie SESV pridėtą Protokolą Nr. 26 dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų.

Konkrečiai kalbant apeliaciniame skunde teigiama, jog skundžiamame sprendime padarytos tokios klaidos:

viršyta „akivaizdžios klaidos“ riba nagrinėjant įvairius aktus dėl VESP apibrėžimo ir pavedimo teikti,

nepagrįstai apribota valstybių narių turima „plati diskrecija“, kuri taikoma VESP apibrėžimui bei organizavimui ir kuri dėl šios priežasties apima VESP teikimo tvarkos bei konkrečios technologijos pasirinkimą neatsižvelgiant į tai, kad ši tvarka ir technologija nurodytos apibrėžiančiame akte arba atskirame akte,

analizuojant taikytiną Ispanijos teisę pakeistas analizuotų nuostatų ir jas aiškinančios jurisprudencijos turinys, Ispanijos teisė aiškinama akivaizdžiai priešingai jos turiniui ir tam tikriems duomenims suteikta apimtis, kurios jie neturi turėti atsižvelgiant į kitus duomenis,

neatsižvelgta į tai, kad VESP „apibrėžimas“ ir „pavedimas“ vienai ar kelioms įmonėms teikti VESP gali būti įtvirtinti viename arba atskiruose aktuose,

neatsižvelgta į tai, kad VESP „apibrėžimas“ ir „pavedimas“ nereikalauja naudoti konkrečios formulės ar išsireiškimo, o reikia tik pateikti materialinė ir funkcinę analizę,

apskaičiuojant tariamai įgytą pranašumą kaip prilygstantį viešosios valdžios institucijų sudarytų sutarčių bendrai sumai, neatsižvelgiant į tai, kad ši suma nėra negrąžintina subsidija, o atlygis už nagrinėjamos įmonės valstybei suteiktas prekes ir paslaugas.

____________