Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 3. februar 2017 – INEOS Köln GmbH mod Bundesrepublik Deutschland

(Sag C-58/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i hovedsagen

Sagsøger: INEOS Köln GmbH

Sagsøgt: Bundesrepublik Deutschland

Præjudicielt spørgsmål

Skal Kommissionens afgørelse af 27. april 2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (2011/278/EU) 1 fortolkes således, at definitionen af »procesemissionsdelinstallation« i henhold til artikel 3, litra h), i afgørelse 2011/278/EU kræver, at det ufuldstændigt oxiderede kulstof skal være gasformigt, eller omfatter den også ufuldstændigt oxideret kulstof i flydende tilstand?

____________

1 EUT L 130, s. 1.