Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court (Det Forenede Kongerige) den 8. marts 2017 – Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd og Generics (UK) trading as »Mylan« mod Gilead Sciences Inc.

(Sag C-121/17)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court (Det Forenede Kongerige)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd og Generics (UK) trading as »Mylan«

Sagsøgt: Gilead Sciences Inc.

Præjudicielt spørgsmål

Hvilke kriterier skal anvendes for at afgøre, om »produktet er beskyttet ved et grundpatent, der er i kraft« i henhold til artikel 3, litra a), i forordning nr. 469/2009 1 ?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 469/2009 af 6.5.2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (EUT 2009, L 152, s. 1).