Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court (Irlanda) la 3 aprilie 2017 – Edel Grace, Peter Sweetman/An Bord Pleanala

(Cauza C-164/17)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Edel Grace, Peter Sweetman

Pârât(ă): An Bord Pleanala

Întrebările preliminare

În cazul în care

obiectivul esențial al unui sit protejat este de a asigura un habitat unei anumite specii,

natura habitatului adecvat pentru specia respectivă presupune că partea sitului care este adecvată se va modifica în timp, în mod necesar, și

în cadrul unui proiect de dezvoltare propus urmează a fi pus în aplicare un plan de gestionare a sitului în ansamblul său (cuprinzând inclusiv modificările privind gestionarea părților sitului care nu sunt direct afectate de proiect ca atare), cu scopul de a garanta că, în orice moment, partea din sit adecvată pentru a oferi un habitat, astfel cum acesta a fost menționat anterior, nu se va reduce ci chiar se va putea extinde dar

d)    pe durata existenței proiectului de dezvoltare, o parte a sitului nu va avea potențialul de a asigura un habitat corespunzător,

măsuri precum cele descrise la litera c) pot să fie considerate, în mod corect, ca fiind măsuri de atenuare?

____________