Language of document : ECLI:EU:C:2016:527

Predmet C‑476/14

Citroën Commerce GmbH

protiv

Zentralvereinigung des Krafefahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Direktive 98/6/EZ i 2005/29/EZ – Zaštita potrošača – Oglašavanje s isticanjem cijene – Pojmovi ‚ponuda’ i ‚cijena koja uključuje poreze’ – Obveza uključivanja obveznih dodatnih troškova povezanih s prijevozom motornog vozila u prodajnu cijenu tog vozila”

Sažetak – Presuda Suda (četvrto vijeće) od 7. srpnja 2016.

1.        Zaštita potrošača – Zaštita potrošača u području navođenja cijena proizvoda koji se nude potrošačima – Direktiva 98/6 – Oglašavanje s isticanjem cijene –Prodajna cijena – Pojam – Obveza uključivanja obveznih dodatnih troškova povezanih s prijevozom motornog vozila u prodajnu cijenu tog vozila

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 98/6, čl. 1. čl. 2.. t. (a) i čl. 3. st. 4.)

2.        Zaštita potrošača – Nepoštena poslovna praksa poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču – Direktiva 2005/29 – Područje primjene – Oglašavanje s isticanjem cijene – Isključenje– Primjena Direktive 98/6

(direktive Europskog parlamenta i Vijeća 98/6, čl. 3. st. 4. i 2005/29, čl. 3. st 4.)

1.        Članak 3. Direktive 98/6 o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima, u vezi s njezinim člankom 1. i člankom 2. točkom (a), treba tumačiti na način da troškovi prijevoza motornog vozila od proizvođača do prodavatelja koje snosi potrošač moraju biti uključeni u prodajnu cijenu tog vozila navedenu u oglasu trgovca kad, imajući u vidu sva njegova obilježja, taj oglas kod potrošača stvara dojam o ponudi koja se odnosi na to vozilo. Nacionalni sud treba provjeriti jesu li svi ti uvjeti ispunjeni.

Naime, iako člankom 3. stavkom 4. Direktive 98/6 nije predviđena opća obveza navođenja prodajne cijene, u pogledu oglašavanja – u kojem se navode posebnosti nuđenog proizvoda te cijena koja u očima potrošača koji je prosječno obaviješten i koji postupa s uobičajenom pažnjom i opreznošću odgovara prodajnoj cijeni tog proizvoda kao i datum do kojeg ponuda koja je upućena pojedincima ostaje valjana – takav potrošač može smatrati kao da se radi o ponudi trgovca o prodaji navedenog proizvoda pod uvjetima navedenima u oglasu. U takvom slučaju navedena cijena mora ispuniti zahtjeve Direktive 98/6. Posebno, ta cijena mora biti prodajna cijena proizvoda o kojem je riječ, odnosno njegova konačna cijena u smislu članka 2. točke (a) navedene direktive. Kao konačna cijena, prodajna cijena mora obvezno uključiti neizbježne i predvidljive elemente cijene, elemente koji obvezno idu na teret potrošača i koji predstavljaju novčanu protučinidbu za stjecanje odnosnog proizvoda. Slijedom toga, u slučaju da trgovac koji prodaje proizvod traži od potrošača da snosi troškove prijevoza tog proizvoda od proizvođača do tog trgovca‑prodavatelja, zbog čega te troškove, koji su uostalom nepromjenjivi, obvezno snosi potrošač, oni predstavljaju element prodajne cijene u smislu članka 2. točke (a) Direktive 98/6.

(t. 30., 31., 37., 38., 47. i izreka)

2.        Međutim, valja navesti da su Direktivom 98/6 o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima uređeni specifični aspekti, u smislu članka 3. stavka 4. Direktive 2005/29 o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu, poslovne prakse koja se može kvalificirati kao nepoštena u odnosima između trgovaca i potrošača, i to osobito onima koji su povezani s isticanjem prodajne cijene proizvoda u ponudama i oglašavanju. U tim okolnostima, s obzirom na to da je aspekt poslovne prakse koji se odnosi na prodajnu cijenu navedenu u oglasu uređenom Direktivom 98/6, u odnosu na taj aspekt ne može se primijeniti Direktiva 2005/29.

(t. 44., 45.)