Language of document : ECLI:EU:C:2016:527

Byla C‑476/14

Citroën Commerce GmbH

prieš

Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

(Bundesgerichtshof prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyvos 98/6/EB ir 2005/29/EB – Vartotojų apsauga – Reklama nurodant kainą – Sąvokos „siūlymas“ ir „kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai“ – Įpareigojimas įtraukti į automobilio pardavimo kainą papildomas privalomas išlaidas, susijusias su jo gabenimu“

Santrauka – 2016 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas

1.        Vartotojų apsauga – Vartotojų apsauga nurodant vartotojams siūlomų prekių kainas – Direktyva 98/6 – Reklama nurodant kainą – Pardavimo kaina – Sąvoka – Įpareigojimas įtraukti į automobilio pardavimo kainą papildomas privalomas išlaidas, susijusias su jo gabenimu

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6 1 straipsnis, 2 straipsnio a punktas ir 3 straipsnio 4 dalis)

2.        Vartotojų apsauga – Nesąžininga įmonių komercinė veikla vartotojų atžvilgiu – Direktyva 2005/29 – Taikymo sritis – Reklama nurodant kainą – Neįtraukimas – Direktyvos 98/6 taikymas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6 3 straipsnio 4 dalis ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29 3 straipsnio 4 dalis)

1.        Direktyvos 98/6 dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų prekių kainas 3 straipsnis, siejamas su jos 1 straipsniu ir 2 straipsnio a punktu, turi būti aiškinamas taip, kad automobilio gabenimo iš gamintojo pardavėjui išlaidos, tenkančios vartotojui, turi būti įtrauktos į šio automobilio pardavimo kainą, nurodytą prekybininko paskelbtoje reklamoje, jei, atsižvelgiant į visas šios reklamos ypatybes, vartotojo akimis ji yra su šiuo automobiliu susijęs pasiūlymas. Nacionalinis teismas turi patikrinti, ar visos šios sąlygos yra įvykdytos.

Nors Direktyvos 98/6 3 straipsnio 4 dalyje nenumatyta bendro įpareigojimo nurodyti pardavimo kainą, tokią reklamą, kurioje nurodytos reklamuojamos prekės konkrečios savybės, kaina, kurią pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus vartotojas suvokia kaip šios prekės pardavimo kainą, ir data, iki kurios galioja privatiems asmenims taikomas pasiūlymas, toks vartotojas gali suprasti kaip prekybininko pasiūlymą pirkti minėtą prekę šioje reklamoje nurodytomis sąlygomis. Tokiu atveju nurodyta kaina turi atitikti Direktyvoje 98/6 nustatytus reikalavimus. Konkrečiai kalbant, ši kaina turi būti atitinkamos prekės pardavimo kaina, t. y. jos galutinė kaina, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 2 straipsnio a punktą. Į galutinę pardavimo kainą būtinai turi būti įtrauktos kainos sudedamosios dalys, kurių neįmanoma išvengti ir kurias galima iš anksto numatyti; šias kainos sudedamąsias dalis vartotojas privalo sumokėti ir jos yra piniginis atlygis įsigyjant atitinkamą prekę. Todėl tokiu atveju, kai prekybininkas, parduodantis prekę, reikalauja vartotojo padengti šios prekės gabenimo iš gamintojo pardavėjui išlaidas ir dėl to šias nekintamas išlaidas privalo padengti vartotojas, tokios išlaidos yra pardavimo kainos, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 98/6 2 straipsnio a punktą, sudedamoji dalis.

(žr. 30, 31, 37, 38, 47 punktus ir rezoliucinę dalį)

2.        Direktyvoje 98/6 dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų prekių kainas reglamentuojami prekybininkų komercinės veiklos, kuri gali būti laikoma nesąžininga vartotojų atžvilgiu, konkretūs aspektai, kaip jie suprantami pagal Direktyvos 2005/29 dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje 3 straipsnio 4 dalį, t. y. būtent aspektai, susiję su prekių pardavimo kainos nurodymu siūlymuose pirkti ir reklamoje. Tokiomis aplinkybėmis, kadangi aspektas, susijęs su reklamoje nurodyta pardavimo kaina, reglamentuojamas Direktyvoje 98/6, jam Direktyva 2005/29 netaikoma.

(žr. 44 ir 45 punktus)