Language of document : ECLI:EU:T:2017:93

Üldkohtu presidendi 16. veebruari 2017. aasta määrus – Le Pen vs. parlament

(kohtuasi T140/16 R II)

Ajutiste meetmete kohaldamine – Euroopa Parlamendi liige – Parlamendiliikmele assisteerimisega seotud kulude hüvitamiseks makstud summade sissenõudmine tasaarvestamise tee – Täitmise peatamise taotlus – Uus taotlus – Uued asjaolud –Kiireloomulisuse puudumine

Ajutiste meetmete kohaldamine – Täitmise peatamine – Taotluse rahuldamata jätmine – Uue taotluse esitamise võimalus – Tingimus – Uued asjaolud – Mõiste

(ELTL artikkel 278; Üldkohtu kodukord, artikkel 160)

(vt punktid 7, 8 ja 13)

Ese

ELTL artiklitel 278 ja 279 põhinev nõue peatada Euroopa Parlamendi peasekretäri 29. jaanuari 2016. aasta otsuse, millega hagejalt nõutakse 320 026,23 euro tasumist, ja sellele järgnenud 4. veebruari 2016. aasta võlateate nr 2016‑195 täitmine.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.