Language of document : ECLI:EU:C:2017:71

Cauza C573/14

Commissaire général aux réfugiés și aux apatrides

împotriva

Mostafa Lounani

[cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d’État (Belgia)]

„Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Azil – Directiva 2004/83/CE – Standarde minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat – Articolul 12 alineatul (2) litera (c) și articolul 12 alineatul (3) – Excludere de la recunoașterea statutului de refugiat – Noțiunea «acte contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite» – Conținut – Membru de conducere al unei organizații teroriste – Condamnare penală pentru participarea la activitățile unui grup terorist – Examinare individuală”

Sumar – Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 31 ianuarie 2017

1.        Controale la frontiere, azil și imigrare – Politica privind azilul – Statut de refugiat sau statut conferit prin protecție subsidiară – Directiva 2004/83 – Excludere de la recunoașterea statutului de refugiat – Cauze de excludere – Acte contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite – Domeniu de aplicare – Limitare la actele care fac obiectul unei condamnări pentru una dintre infracțiunile teroriste prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din Deciziacadru 2002/475 – Inexistență

[Directiva 2004/83 a Consiliului, art. 12 alin. (2) lit. (c); Decizia‑cadru 2002/475 a Consiliului, art. 1 alin. (1)]

2.        Controale la frontiere, azil și imigrare – Politica privind azilul – Statut de refugiat sau statut conferit prin protecție subsidiară – Directiva 2004/83 – Excludere de la recunoașterea statutului de refugiat – Cauze de excludere – Acte contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite – Excludere condiționată de o evaluare individuală a faptelor de către autoritatea competentă

[Directiva 2004/83 a Consiliului, art. 12 alin. (2) lit. (c)]

3.        Controale la frontiere, azil și imigrare – Politica privind azilul – Statut de refugiat sau statut conferit prin protecție subsidiară – Directiva 2004/83 – Excludere de la recunoașterea statutului de refugiat – Cauze de excludere – Acte contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite – Noțiune – Participare la activitățile unui grup terorist – Includere – Inexistența comiterii, a tentativei sau a amenințării cu comiterea unui act terorist – Lipsa incidenței

[Directiva 2004/83 a Consiliului, art. 12 alin. (2) lit. (c) și art. 3; Decizia‑cadru 2002/475 a Consiliului, art. 1 alin. (1)]

1.      Articolul 12 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate trebuie interpretat în sensul că, pentru a putea reține existența cauzei de excludere de la recunoașterea statutului de refugiat care figurează la acest articol, nu este necesar ca solicitantul protecției internaționale să fi fost condamnat pentru una dintre infracțiunile teroriste prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din Decizia‑cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului.

Dacă legiuitorul Uniunii ar fi intenționat să restrângă domeniul de aplicare al articolului 12 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2004/83 și să limiteze noțiunea „acte contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite” numai la infracțiunile enumerate la articolul 1 alineatul (1) din Decizia‑cadru 2002/475, ar fi putut să facă acest lucru fără dificultate prin menționarea expresă a acestor infracțiuni sau făcând referire la această decizie‑cadru.

Or, articolul 12 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2004/83 nu se referă nici la Decizia‑cadru 2002/475, deși aceasta exista la data la care a fost redactat articolul 12 alineatul (2) litera (c), nici la vreun alt instrument al Uniunii Europene adoptat în contextul combaterii terorismului.

(a se vedea punctele 52-54 și dispozitiv 1)

2.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 72)

3.      Articolul 12 alineatul (2) litera (c) și articolul 12 alineatul (3) din Directiva 2004/83 trebuie interpretate în sensul că acte de participare la activitățile unui grup terorist, cum sunt cele pentru care a fost condamnat pârâtul din litigiul principal, pot justifica excluderea de la recunoașterea statutului de refugiat, deși nu s‑a dovedit că persoana în cauză a comis, a încercat să comită sau a amenințat cu comiterea unui act terorist astfel cum este definit în rezoluțiile Consiliului de securitate al Organizației Națiunilor Unite. În vederea evaluării individuale a faptelor care permit să se aprecieze dacă există motive întemeiate pentru a crede că o persoană s‑a făcut vinovată de acte contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite, a instigat la astfel de acte ori a participat în orice fel la acestea, împrejurarea că persoana respectivă a fost condamnată, de instanțele dintr‑un stat membru, pentru participarea la activitățile unui grup terorist prezintă o importanță deosebită, ca de altfel și constatarea că acea persoană era un membru de conducere al acestui grup, fără a fi necesar să se dovedească faptul că aceeași persoană a instigat ea însăși la comiterea unui act de terorism sau că a participat în orice fel la acesta.

(a se vedea punctul 79 și dispozitiv 2)