Language of document : ECLI:EU:C:2016:759

Predmet C‑601/14

Europska komisija

protiv

Talijanske Republike

„Povreda obveze države članice – Direktiva 2004/80/EZ – Članak 12. stavak 2. – Nacionalni sustavi naknade štete žrtvama nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom koji jamče pravičnu i primjerenu naknadu – Nacionalni sustav koji ne obuhvaća sva nasilna kaznena djela počinjena s namjerom na nacionalnom području”

Sažetak – Presuda Suda (veliko vijeće) od 11. listopada 2016.

1.        Tužba zbog povrede obveze – Povreda obveza koje proizlaze iz direktive – Sredstva obrane – Dovođenje u pitanje zakonitosti direktive – Nedopuštenost – Granice – Nepostojeći akt

(čl. 258., 259., 263. i 265. UFEU‑a)

2.        Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Direktiva 2004/80 – Naknada štete žrtvama nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom – Obveza država članica da uspostave sustave naknade žrtvama – Nacionalni sustav koji ne obuhvaća sve povrede – Povreda obveze

(Direktiva Vijeća 2004/80, čl. 12. st. 2.)

1.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 33., 34.)

2.      Time što nije poduzela sve mjere potrebne da bi zajamčila postojanje, u prekograničnim situacijama, sustava naknade štete žrtvama svih nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom na njezinu području, država članica ne ispunjava obvezu koju ima na temelju članka 12. stavka 2. Direktive Vijeća 2004/80/EZ o naknadi žrtvama kaznenih djela.

Naime, tom odredbom se želi građaninu Unije osigurati pravo na pravičnu i primjerenu naknadu štete za štete koje je pretrpio na području države članice u kojoj se nalazio, u okviru ostvarivanja svojeg prava na slobodno kretanje, čime se svakoj državi članici nameće obveza uspostavljanja sustava naknade štete žrtvama za sva nasilna kaznena djela počinjena s namjerom na njezinu području.

Što se tiče utvrđivanja je li kazneno djelo nasilno kazneno djelo i počinjeno s namjerom, iako su države članice nadležne detaljno odrediti doseg tog pojma u svojem nacionalnom pravu, ta nadležnost ih ipak ne ovlašćuje ograničiti jer bi se u protivnome izgubio koristan učinak članka 12. stavka 2. Direktive 2004/80, područje primjene sustava naknade štete na žrtve samo određenih kaznenih djela koja potpadaju pod nasilna kaznena djela počinjena s namjerom.

Usto, iako se sustav suradnje utvrđen Direktivom 2004/80 odnosi samo na ostvarivanje naknade štete u prekograničnim situacijama, on ipak ne isključuje da članak 12. stavak 2. te direktive nameće svakoj državi članici obvezu, radi osiguranja cilja koji ta direktiva ima u takvim situacijama, da uspostavi nacionalni sustav koji jamči naknadu štete žrtvama svih nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom na njezinu području.

(t. 45., 46., 49., 52. i t. 1. izreke)