Language of document :

2017 m. vasario 28 d. Sąd Okręgowy w Szczecinie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Paweł Hofsoe / LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G.

(Byla C-106/17)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Paweł Hofsoe

Atsakovė: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G.

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/20121 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 13 straipsnio 2 dalyje esančią nuorodą į šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad fizinis asmuo, laikomas ūkio subjektu, be kita ko, žalos atlyginimo reikalavimo iš draudikų atžvilgiu, kuris remiasi sutartiniu reikalavimų perėmimu iš tiesiogiai nukentėjusios šalies, gali iškelti bylą dėl šio reikalavimo kelių eismo įvykio kaltininko civilinės atsakomybės draudikui, kurio buveinė yra kitos valstybės narės nei nukentėjusiojo gyvenamosios vietos valstybė narė teritorijoje, nukentėjusiojo gyvenamosios vietos valstybės narės teisme?

____________

1 OL L 351, p. 1.