Language of document :

A Supreme Court (Írország) által 2017. május 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ryanair Ltd kontra The Revenue Commissioners

(C-249/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court

Az alapeljárás felei

Felperes: Ryanair Ltd

Alperes: The Revenue Commissioners

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A felvásárolni kívánt társaság részére sikeres felvásárlás esetén nyújtandó üzletvezetési szolgáltatásokra irányuló jövőbeli szándék elegendő-e annak megállapításához, hogy a lehetséges vevő a hatodik héairányelv1 4. cikke szerinti gazdasági tevékenységet végez, és ezért a szóban forgó felvásárlás megvalósítását támogató áruk és szolgáltatások tekintetében a lehetséges vevőt terhelő héa az ilyen üzletvezetési szolgáltatások nyújtását jelentő, tervezett gazdasági tevékenység szempontjából előzetesen felszámított héának minősül; és

kellőképpen teljesül-e a Bíróság Cibo ítéletben2 hivatkozott „közvetlen és azonnali kapcsolatraˮ vonatkozó követelménye az ilyen lehetséges felvásárlással összefüggésben igénybe vett szakértői szolgáltatások, valamint az értékesítési ügylet, azaz a sikeres felvásárlás esetén a felvásárolt társaság üzletvezetésére irányuló lehetséges szolgáltatásnyújtás között, ami lehetővé teszi a hivatkozott szakértői szolgáltatások után fizetendő héa levonását?

____________

1 A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL 1977. L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.)

2 2001. szeptember 27-i Cibo Participations SA kontra Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais ítélet, C-16/00, EU:C:2001:495.