Language of document :

2017 m. gegužės 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Italijos Respublika

(Byla C-251/17)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama E. Manhaeve ir L. Cimaglia

Atsakovė: Italijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad nepriėmusi visų priemonių, būtinų 2012 m. liepos 19 d. paskelbtam Teisingumo Teismo sprendimui byloje C-565/10 Komisija/Italija įvykdyti, Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 260 straipsnio 1 dalį;

įpareigoti Italijos Respubliką sumokėti 346 922,40 EUR baudą, galimai sumažintą pritaikius pasiūlytą sumažinimo formulę, už kiekvieną pavėluotą sprendimo byloje C-565/10 įvykdymo dieną nuo dienos, kurią bus paskelbtas sprendimas šioje byloje, iki sprendimo byloje C-565/10 įvykdymo dienos;

įpareigoti Italijos Respubliką sumokėti fiksuoto dydžio 39 113,80 EUR sumą už kiekvieną dieną (minimali bendra suma yra 62 699 421,40 EUR) nuo sprendimo byloje C-565/10 paskelbimo dienos iki dienos, kurią bus paskelbtas sprendimas šioje byloje, arba iki sprendimo byloje C-565/10 įvykdymo dienos;

priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo ieškiniu Komisija skundžia 2012 m. liepos 19 d. Teisingumo Teismo sprendimo nevykdymą, kiek tai susiję su 80 Italijos aglomeracijų, dėl kurių buvo priimtas šis sprendimas.

Italijos Respublika pripažįsta neįvykdžiusi įsipareigojimų pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo1 3 straipsnio, kiek tai susiję su 35 aglomeracijomis. Ji taip pat pripažįsta nevykdžiusi įsipareigojimų pagal šios direktyvos 4 ir 10 straipsnius, kiek tai susiję su 70 aglomeracijų.

Iš to Komisija daro išvadą, kad Italijos Respublika nepriėmė visų reikiamų priemonių, būtinų siekiant visiškai įvykdyti 2012 m. liepos 19 d. sprendimą.

____________

1     OL L 135, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 26.