Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) στις 31 Μαρτίου 2017 – Land Nordrhein-Westfalen κατά Dirk Renckhoff

(Υπόθεση C-161/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesgerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείoν: Land Nordrhein-Westfalen

Αναιρεσίβλητος: Dirk Renckhoff

Προδικαστικό ερώτημα

Συνιστά η προσθήκη σε ίδια προσβάσιμη στο κοινό ιστοσελίδα ενός έργου το οποίο διατίθεται ελευθέρως σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου, κατόπιν αδείας του κατόχου του δικαιώματος του δημιουργού, σε ιστοσελίδα τρίτου, διάθεση στο κοινό κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ1 , όταν το έργο αρχικώς αντιγράφεται σε εξυπηρετητή (server) και από εκεί αναρτάται στην ως άνω ίδια ιστοσελίδα;

____________

1     Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167, σ. 10).