Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. ožujka 2017. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Land Nordrhein-Westfalen protiv Dirka Renckhoffa

(predmet C-161/17)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: Land Nordrhein-Westfalen

Druga stranka u revizijskom postupku: Dirk Renckhoff

Prethodno pitanje

Predstavlja li objava djela, koje je uz odobrenje nositelja autorskog prava na nekoj drugoj internetskoj stranici slobodno dostupno svim korisnicima interneta, na vlastitoj javno dostupnoj internetskoj stranici stavljanje na raspolaganje javnosti u smislu članka 3. stavka 1. Direktive 2001/29/EZ1 ako se djelo najprije kopira na poslužitelja, a potom s njega prenese na vlastitu internetsku stranicu?

____________

1     Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.).