Language of document :

A Bundesgerichtshofs (Németország) által 2017. március 31-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Land Nordrhein-Westfalen kontra Dirk Renckhoff

(C-161/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Land Nordrhein-Westfalen

Alperes: Dirk Renckhoff

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2001/29/EK irányelv1 3. cikkének (1) bekezdése szerinti nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételnek minősül-e az a tevékenység, amelynek során valamely idegen webhelyen a szerzői jog jogosultjának engedélye alapján valamennyi internethasználó számára szabadon hozzáférhetővé tett művet úgy helyezik el a saját, nyilvánosan hozzáférhető webhelyen, hogy a művet először egy szerverre másolják, majd onnan töltik fel a saját webhelyre?

____________

1 Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanács irányelv (HL 2001. L 167., 10. o.; magyar különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.; helyesbítések: HL 2008. L 314., 16. o.; HL 2014. L 10., 32. o.).