Language of document :

2017 m. kovo 31 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Land Nordrhein-Westfalen / Dirk Renckhoff

(Byla C-161/17)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Land Nordrhein-Westfalen

Kita kasacinio proceso šalis: Dirk Renckhoff

Prejudicinis klausimas

Ar kito asmens interneto svetainėje autorių teisių turėtojo leidimu visiems interneto vartotojams laisvai prieinamo kūrinio įkėlimas į savo viešai prieinamą interneto svetainę laikytinas kūrinio padarymu viešai prieinamo, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2001/29/EB1 3 straipsnio 1 dalį, jei kūrinys pirmiausia nukopijuojamas į serverį ir paskui iš jo nusiunčiamas į savo interneto svetainę?

____________

1     2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 2001, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230).