Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 31 martie 2017 - Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff

(Cauza C-161/17)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurent: Land Nordrhein-Westfalen

Intimat: Dirk Renckhoff

Întrebarea preliminară

Inserarea pe o pagină proprie de internet, accesibilă publicului general, a unei opere accesibile publicului general, cu autorizația titularului drepturilor de autor, pe o pagină de internet străină constituie o punere la dispoziția publicului în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE1 , atunci când opera a fost mai întâi copiată pe un server și de acolo a fost încărcată pe propria pagină de internet?

____________

1 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 01, p. 230.