Language of document :

Euroopa Komisjoni 16. mail 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 7. märtsi 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-194/13: United Parcel Service versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-265/17 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold, A. Biolan)

Teised menetlusosalised: United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada kohtuotsus;

saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse ja

otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.

Väited ja peamised argumendid

Kohtuotsuses on vääralt otsustatud, et komisjon oli kohustatud enne otsuse vastuvõtmist UPS-ile esitama oma hinnakontsentratsiooni analüüsi lõpliku versiooni.

Isegi kui see, et komisjon jättis enne otsuse vastuvõtmist UPS-ile esitama oma hinnakontsentratsiooni analüüsi lõpliku versiooni, võis rikkuda viimase kaitseõigusi, kirjeldati kohtuotsuses vääralt hinnakontsentratsiooni analüüsi ilmselgsust ja järelikult õiguslikke kriteeriume, mida kohaldati otsuse tühistamise üle otsustamisel.

Isegi kui UPSi kaitseõiguste rikkumine võis esineda, jäeti kohtuotsuses vääralt käsitlemata komisjoni argument, et UPSi väide oli tulemusetu ja et UPS mõistis hinnakontsentratsiooni analüüsi.

Igal juhul ei saanud kohtuotsuses esitatud kaalutlustega otsuse tühistamist põhjendada.

____________