Language of document :

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 16.5.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-194/13, United Parcel Service v. komissio, 7.3.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-265/17 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold ja A. Biolan)

Muu osapuoli: United Parcel Service, Inc., FedEx Corp

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan tuomion

palauttamaan asian takaisin unionin yleiselle tuomioistuimelle

toteamaan, että oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tuomiossa katsotaan virheellisesti, että komission olisi pitänyt toimittaa UPS:lle keskittymän hintavaikutuksia koskevan mallinsa viimeinen versio ennen päätöksen tekemistä.

Vaikka se, ettei komissio toimittanut UPS:lle keskittymän hintavaikutuksia koskevan mallinsa viimeistä versiota ennen päätöksen tekemistä, voisi loukata UPS:n puolustautumisoikeuksia, tuomiossa arvioitiin virheellisesti keskittymän hintavaikutuksia koskevan mallin luonnetta selvitysaineistona ja tämän seurauksena siinä tehtiin virhe niiden oikeudellisten perusteiden, joiden perusteella päätös kumottiin, määrittämisessä.

Vaikka UPS:n puolustamisoikeuksia voitaisiinkin katsoa loukatun kyseisissä olosuhteissa, tuomiossa hyväksyttiin virheellisesti komission väitteet, joiden mukaan UPS:n vaatimus oli tehoton ja että UPS saattoi ymmärtää keskittymän hintavaikutuksia koskevan mallin.

Joka tapauksessa tuomiossa esitetyillä toteamuksilla ei voida perustella päätöksen kumoamista.

____________