Language of document :

Recurs introdus la 16 mai 2017 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 7 martie 2017 în cauza T-194/13, United Parcel Service/Comisia Europeană

(Cauza C-265/17 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold, A. Biolan, agenți)

Celelalte părți din procedură: United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii;

trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului și

amânarea pronunțării cu privire la cheltuielile de judecată.

Motivele și principalele argumente

Tribunalul săvârșește o eroare atunci când constată, în hotărârea sa, că Comisia avea obligația de a divulga UPS versiunea finală a modelului său de concentrare a prețurilor înainte de adoptarea deciziei.

Chiar dacă nedivulgarea de către Comisie a versiunii finale a modelului de concentrare a prețurilor către UPS înainte de adoptarea deciziei ar putea încălca dreptul la apărare al UPS, Tribunalul a săvârșit o eroare întrucât a considerat că modelul de concentrare a prețurilor prezenta un caracter probatoriu și, în consecință, în ceea ce privește criteriul juridic aplicat pentru a stabili că decizia trebuia să fie anulată.

Chiar dacă o încălcare a dreptului la apărare al UPS putea surveni în aceste împrejurări, Tribunalul a săvârșit o eroare întrucât nu a răspuns la argumentele Comisiei potrivit cărora motivul invocat de UPS era inoperant și UPS putea înțelege modelul concentrării prețurilor.

În orice caz, constatările efectuate în hotărâre nu pot justifica anularea deciziei.

____________