Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 16. maja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 7. marca 2017 v zadevi T-194/13,: United Parcel Service/Evropska komisija

(Zadeva C-265/17 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold, A. Biolan, agenti)

Druga stranka v postopku: United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

sodbo razveljavi;

zadevo vrne v odločanje Splošnemu sodišču in

odločitev o stroških pridrži.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V sodbi naj bi bilo napačno ugotovljeno, da bi morala Komisija družbi UPS razkriti končno različico modela koncentracije cene pred sprejetjem odločbe.

Tudi če bi to, da Komisija družbi UPS končne različice modela koncentracije cene ni razkrila pred sprejetjem odločbe, lahko kršilo pravico družbe UPS do obrambe, naj bi bila v sodbi storjena napaka pri opredelitvi dokazne vrednosti modela koncentracije cene in zato pri pravnem preizkusu, uporabljenem za ugotovitev, da je treba odločbo razglasiti za nično.

Tudi če bi v teh okoliščinah lahko prišlo do kršitve pravice družbe UPS do obrambe, naj bi bila v sodbi storjena napaka, ker se niso obravnavale navedbe Komisije, da je tožbeni razlog družbe UPS brezpredmeten in da bi lahko družbe UPS razumela model koncentracije cene.

Vsekakor naj ugotovitve iz sodbe ne bi mogle upravičiti razglasitve ničnosti odločbe.

____________