Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-162/14. sz., Canadian Solar Emea GmbH és társai kontra Tanács ügyben 2017. február 28-án hozott ítélete ellen a Canadian Solar Emea GmbH, a Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., a Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., a Csi Cells Co. Ltd, és a Csi Solar Power (China), Inc. által 2017. május 8-án benyújtott fellebbezés

(C-236/17 P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (képviselők: J. Bourgeois avocat, S. De Knop advocaat, M. Meulenbelt advocaat, A. Willems, avocat)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-162/14. sz. ügyben hozott ítéletet;

adjon helyt az elsőfokú eljárás keretében előterjesztett kérelemnek, és semmisítse meg a megtámadott rendeletet a fellebbezőkre vonatkozó részében;

az ellenérdekű felet kötelezze a fellebbezők költségeinek, valamint a saját költségeinek a viselésére, ideértve az elsőfokú eljárás és a fellebbezési eljárás költségeit is;

állapítsa meg, hogy a fellebbezési eljárásban részt vevő egyéb felek maguk viselik a saját költségeiket;

Másodlagosan :

helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-162/14. sz. ügyben hozott ítéletet;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé ítélethozatal céljából;

az elsőfokú eljárás és a fellebbezési eljárás költségeiről jelenleg ne határozzon, fenntartva e határozatot a Törvényszék számára a végső ítélet meghozataláig;

állapítsa meg, hogy a fellebbezési eljárásban részt vevő egyéb felek maguk viselik a saját költségeiket.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy a fellebbezőktől azt követelte meg, hogy igazolják az első és a második jogalaphoz fűződő érdeküket; a Törvényszék mindenesetre téves jogi jellemzést alkalmazott a tényállásra vonatkozóan, mivel a fellebbezőknek fennáll ezen érdekük.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy a fellebbezőktől azt követelte meg, hogy igazolják a harmadik jogalaphoz fűződő érdeküket; a Törvényszék tévesen értelmezte az 1225/2009 rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) 1 2. cikke (7) bekezdésének a) pontját.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításakor, hogy az 1168/2012 rendelet2 alkalmazandó a jelen dömpingellenes vizsgálatra; a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításakor, hogy az, hogy a Bizottság nem határozott a fellebbezők piacgazdasági bánásmód iránti kérelméről, nem érvényteleníti a vitatott rendeletet.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy lehetővé tette az intézmények számra, hogy a dömpingellenes vámot a dömpingelt importtól eltérő egyéb tényezők által okozott kár kiküszöböléséhez szükséges mértékben határozzák meg; a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy jogellenesen megfordította a bizonyítási terhet.

____________

1 Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 343., 51. o.; helyesbítés : HL 2010. L 7., 22. o.). Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontját azóta felváltotta az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2016. L 176., 21. o.) 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja amely azonos az előbb említett rendelkezéssel.

2 Az 1225/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2012. december 12-i 1168/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 344., 1. o.)