Language of document :

2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Rayonen sad Varna (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Todor Iliev / Blagovesta Ilieva

(Byla C-67/17)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 – 1 straipsnio 2 dalies a punktas – Taikymo sritis – Sritys, kurioms reglamentas netaikomas – Sutuoktinių turto teisinis režimas – Santuokos nutraukimas – Santuokos metu įgyto turto padalijimas)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rayonen sad Varna

Šalys

Ieškovas: Todor Iliev

Atsakovė: Blagovesta Ilieva

Rezoliucinė dalis

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 1 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip: ginčas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, susijęs su santuokoje įgyto kilnojamojo turto padalijimu nutraukus santuoką, kai sutuoktiniai yra vienos valstybės narės piliečiai, tačiau turi įprastinę gyvenamąją vietą kitoje valstybėje narėje, patenka ne į šio reglamento taikymo sritį, o į sutuoktinių turto teisinio režimo sritį, todėl jam taikomos minėto 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos išimtys.

____________

1 OL C 112, 2017 4 10.