Language of document :

2017. június 12-én benyújtott kereset – KPN kontra Bizottság

(T-370/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: KPN BV (Hága, Hollandia) (képviselők: P. van Ginneken és G. Béquet ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az M. 7978 – Vodafone/Liberty Global/Dutch JV ügyben a 139/2004 tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján az összefonódást a belső piaccal és az EGT-Megállapodással összeegyeztethetőnek nyilvánító 2016. augusztus 3-i C(2016) 5165 final európai bizottsági határozatot;

a 139/2004 tanácsi rendelet 10. cikkének (5) bekezdése alapján az ügyet utalja vissza a Bizottság elé újbóli vizsgálatra;

kötelezze az Európai Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

Az első jogalap azon alapul, hogy a Bizottság nyilvánvaló hibát követett el a sporttartalmak piacának értékelése során, következésképpen a Bizottság versenyelemzése megalapozatlan.

A felperes előadja, hogy a sporttartalmak nem helyettesíthetők, és döntő jelentőségűek az előfizetők számára. A felperes szerint ez a sporttartalmakat (és különösen a nélkülözhetetlen sporttartalmakat döntő jelentőségűvé teszi a televíziós szolgáltatók számára, akik (többek között) a televíziós szolgáltatások piacain versenyezni kívánnak.

A felperes továbbá előadja, hogy a Bizottság azáltal, hogy ezt másképpen ítélte meg, nyilvánvaló hibát követett el a sporttartalmak piacának (piacainak) értékelése során. A felperes szerint a piac meghatározása során elkövetett e hibák kihatottak a Bizottság e határozatban foglalt további értékelésére, és végül a Bizottság azon következtetésére, hogy engedélyezi az összefonódást.

A második jogalap azon alapul, hogy a Bizottság nyilvánvaló hibát követett el a fizetős prémium televíziós sportcsatornák nagykereskedelmi piacának az új belépőkkel szembeni lezárásához fűződő érdek értékelése során.

A felperes előadja, hogy az összefonódás előtt a Ziggo már képes volt arra, és érdeke fűződött ahhoz, hogy megakadályozza a versenytársak nélkülözhetetlen tartalmakhoz való hozzáférését. A felperes szerint a Bizottság tudta ezt, és az összefonódás így lehetővé teszi olyan új piacok lezárását is, mint a fix és mobil multiplay csomagok piacai.

A felperes előadja továbbá, hogy a Bizottság tévesen értékelte azt, hogy a tartalmak mobil eszközökön való lehívása kisebb mértékű, és hogy ezért e piacokat nem érinti az összefonódás. Továbbá a felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság tévesen értékelte, hogy a fix és mobil multiplay csomagok piacai Hollandiában még csak egy korai szakaszban vannak.

A felperes szerint a Bizottság ennélfogva tévesen jutott arra a következtetésre, hogy az összefonódás a sporttartalmakhoz való hozzáférés megakadályozását tekintve nem jár negatív hatásokkal a fix és mobil multiplay csomagok piacain.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság nem indokolta meg, hogy a közös vállalatnak miért nem fűződik érdeke ahhoz, hogy magakadályozza a gazdasági láncban lejjebb lévő versenytársakat a nélkülözhetetlen tartalmakhoz való hozzáférésben.

A felperes előadja, hogy a Bizottság nem indokolta meg megfelelően a fenti jogalapokban vitatott megállapításait.

____________