Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 12. jūnijā – KPN/Komisija

(lieta T-370/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: KPN BV (Hāga, Nīderlande) (pārstāvji – P. van Ginneken un G. Béquet, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2016. gada 3. augusta lēmumu C(2016), final, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu un EEZ līgumu atbilstoši Padomes Regulas Nr. 139/2004 6. panta 2. punktam lietā M. 7978 – Vodafone/Liberty Global/Dutch JV;

nodot lietu atpakaļ Komisijai tālākai izskatīšanai atbilstoši Regulas nr. 139/2004 10. panta 5. punktam;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza trīs pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā par sporta satura tirgu un ka līdz ar to Komisijas veiktā analīze par konkurenci ir nepamatota.

Prasītājs apgalvo, ka sporta saturs nav aizvietojams un ir būtiski svarīgs abonentiem. Kā norāda prasītājs, tas padara sporta saturu (un it īpaši neatsveramu sporta saturu) par būtiski svarīgu TV pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlas konkurēt (tostarp) tirgos, kas ir saistīti ar TV pakalpojumiem.

Prasītājs turpinājumā apgalvo, ka Komisija, ieņemot pretēju nostāju, ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā par sporta satura tirgu (tirgiem). Kā norāda prasītājs, šīs kļūdas tirgus noteikšanā ietekmē turpmāko Komisijas vērtējumu šajā lēmumā un galu galā Komisijas secinājumus atļaut apvienošanos.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā attiecībā uz interesi nepieļaut jaunienācēju piekļuvi maksas Premium TV sporta kanālu pakalpojumu sniegšanas vairumtirdzniecības tirgum.

Prasītājs apgalvo, ka jau pirms apvienošanās Ziggo bija spēja un interese nepieļaut konkurentu piekļuvi neatsveramajam saturam. Kā norāda prasītājs, Komisijai tas bija zināms un apvienošanās līdz ar to ļauj paplašināt piekļuves noslēgšanu jauniem tirgiem, piemēram, apvienotu pakalpojumu pakešu uz stacionārajām vai mobilajām iekārtām tirgum.

Prasītājs turklāt apgalvo, ka Komisija ir kļūdaini novērtējusi to, ka satura patēriņš no mobilajām iekārtām ir neievērojams un ka līdz ar to apvienošanās šo tirgu neietekmētu. Papildus, kā to apgalvo prasītājs, Komisija ir kļūdaini novērtējusi, ka apvienotu pakalpojumu pakešu uz stacionārajām vai mobilajām iekārtām tirgi Nīderlandē ir tikai sākotnējās attīstības stadijā.

Kā norāda prasītājs, Komisija līdz ar to ir nonākusi pie kļūdaina secinājuma, ka apvienošanās neatstās nelabvēlīgas sekas attiecībā uz sporta satura piekļuves noslēgšanu apvienotu pakalpojumu pakešu uz stacionārajām vai mobilajām iekārtām tirgū.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija nav norādījusi pamatojumu, kādēļ kopuzņēmumam nebūtu intereses noslēgt lejupējo konkurentu piekļuvi neatsveramajam saturam.

Prasītājs apgalvo, ka iepriekšējos pamatos aplūkotie Komisijas secinājumi nav pietiekami pamatoti.

____________