Language of document :

Acțiune introdusă la 12 iunie 2017 – KPN/Comisia

(Cauza T-370/17)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: KPN BV (Haga, Țările de Jos) (reprezentanți: P. van Ginneken și G. Béquet, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei C(2016) 5165 final a Comisiei Europene din 3 august 2016 privind declararea unei concentrări ca fiind incompatibilă cu piața internă și cu Acordul privind SEE în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul nr. 139/2004 al Consiliului în cauza M. 7978 – Vodafone/Liberty Global/Dutch JV;

trimiterea cauzei la Comisie pentru reexaminare în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul nr. 139/2004 şi

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că Comisia a săvârșit o eroare vădită în evaluarea pieței de conţinut sportiv și că, în consecinţă, analiza concurenţei efectuată de Comisie este neîntemeiată.

Reclamanta susține că conținutul sportiv nu este substituibil și că acesta este esențial pentru abonați. Potrivit reclamantei, acest lucru face conținutul sportiv (și în special conținutul sportiv indispensabil) esențial pentru furnizorii de televiziune care doresc să concureze (printre altele) pe piețele de servicii de televiziune.

Reclamanta susține de asemenea că, întrucât a considerat contrariul, Comisia a săvârșit o eroare vădită în evaluarea pieţei sau a piețelor de conţinut sportiv. Potrivit reclamantei, aceste erori în definirea pieței au consecinţe asupra evaluării ulterioare a Comisiei în cadrul acestei decizii şi în cele din urmă asupra deciziei Comisiei de a autoriza fuziunea.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că Comisia a săvârșit o eroare vădită în evaluarea interesului de a bloca intrările pe piața furnizării cu ridicata de canale de televiziune sportive premium cu plată.

Reclamanta susține că înainte de fuziune Ziggo avea deja capacitatea și interesul de a bloca accesul concurenților la conținutul indispensabil. Potrivit reclamantei, Comisia cunoştea acest lucru și fuziunea permite astfel extinderea blocajului la piețe noi, precum piețele de pachete multiplay fix-mobil.

Reclamanta susține de asemenea că Comisia a considerat în mod eronat că consumul de conținut pe dispozitive mobile este scăzut și că, prin urmare, aceste piețe nu vor fi afectate de fuziune. În plus, reclamanta susține că Comisia a apreciat în mod eronat că piețele de pachete multiplay fix-mobil se află doar într-un stadiu incipient în Țările de Jos.

Prin urmare, potrivit reclamantei, Comisia a concluzionat în mod eronat că fuziunea nu ar avea niciun efect negativ asupra blocării conținutului sportiv pe piețele de pachete multiplay fix-mobil.

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că Comisia nu a motivat de ce societatea în comun nu ar avea interesul să blocheze accesul concurenților din aval la conținutul indispensabil.

Reclamanta susține că concluziile Comisiei menționate în cadrul motivelor anterioare sunt insuficient motivate.

____________