Language of document :

Tožba, vložena 12. junija 2017 – KPN/Komisija

(Zadeva T-370/17)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: KPN (Den Haag, Nizozemska) (zastopnika: P. van Ginneken in G. Béquet, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost Sklepa Evropske komisije C(2016) 5165 z dne 3. avgusta 2016 o nezdružljivosti koncentracije z notranjim trgom in Sporazumom EGP v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta št. 139/2004 v zadevi M. 7978 – Vodafone/Liberty Global/Dutch JV;

zadevo vrne Komisiji v ponovno preučitev v skladu s členom 10(5) Uredbe Sveta št. 139/2004;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

Prvi tožbeni razlog: Komisija je storila očitno napako pri presoji trga športnih vsebin in analiza Komisije na področju konkurence zato ni utemeljena.

Tožeča stranka navaja, da športne vsebine niso nadomestljive in da so za naročnike bistvenega pomena. Po mnenju tožeče stranke so športne vsebine (in, natančneje, nepogrešljive športne vsebine) zaradi tega bistvenega pomena za ponudnike televizijskih storitev, ki želijo konkurirati (med drugim) na trgih, povezanih s televizijskimi storitvami.

Tožeča stranka poleg tega navaja, da je Komisija s tem, da ni odločila drugače, storila očitno napako pri oceni trga oziroma trgov športnih vsebin. Po mnenju tožeče stranke te napake pri opredelitvi trga vplivajo na nadaljnjo presojo Komisije v sklepu in nazadnje na ugotovitve Komisije, na podlagi katerih je bila odobrena združitev.

Drugi tožbeni razlog: Komisija je storila očitno napako pri presoji v zvezi z interesom vnaprejšnje izključitve dostopa na trg veleprodaje posebnih športnih kanalov plačljive televizije.

Tožeča stranka trdi, da je družba Ziggo pred združitvijo že imela sposobnost in interes za vnaprejšnjo izključitev dostopa konkurentov do nepogrešljivih vsebin. Po navedbah tožeče stranke je Komisija to vedela in združitev zato omogoča razširitev vnaprejšnje izključitve na nove trge, kot so trgi večkomponentnih fiksnih in mobilnih svežnjev.

Tožeča stranka tudi trdi, da je Komisija napačno ocenila, da je spremljanje vsebin na mobilnih napravah zanemarljiva in da združitev zato ne bo vplivala na te trge. Poleg tega trdi, da je Komisija napačno presodila, da so trgi večkomponentnih fiksnih in mobilnih svežnjev na Nizozemskem šele v začetnem stadiju.

Po mnenju tožeče stranke je Komisija zato napačno ugotovila, da združitev ne bo imela negativnih učinkov kar zadeva vnaprejšnjo izključitev športnih vsebin na trgih večkomponentnih fiksnih in mobilnih svežnjev.

Tretji tožbeni razlog: Komisija ni obrazložila, zakaj skupno podjetje nima interesa za vnaprejšnjo izključitev dostopa konkurentov na koncu prodajne verige do nepogrešljivih vsebin.

Tožeča stranka trdi, da ugotovitve Komisije, ki so bile navedene v prejšnjih tožbenih razlogih, niso bile dovolj obrazložene.

____________