Language of document :

2017 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje HeidelbergCement ir Schwenk Zement / Komisija

(Byla T-380/17)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: HeidelbergCement AG (Heidelbergas, Vokietija) ir Schwenk Zement KG (Ulmas, Vokietija), atstovaujamos advokatų U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler, M. Raible, U. Soltész, G. Wecker ir H. Weiß

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Komisijos sprendimą C(2017) 1650 final byloje M. 7878 – HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia, kuriuo koncentracija pripažinta nesuderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimo veikimu,

priteisti iš Komisijos ieškovių patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi septyniais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija neturėjo kompetencijos priimti sprendimo dėl Sandorio, nes sandoris nebuvo Sąjungos masto. Komisija padarė teisės klaidą ir pažeidė Tarybos reglamento Nr. 139/20041 (EUMR) 1 straipsnį, nes „dalyvaujančiomis įmonėmis“ laikė HeidelbergCement ir Schwenk, o ne tiesioginę įgijėją Duna-Dráva Cement.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija pažeidė EUMR 2 ir 8 straipsnius ir padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, taip pat apibrėždama atitinkamą geografinę rinką pažeidė pareigą nurodyti motyvus.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija pažeidė EUMR 2 straipsnio 2 ir 3 dalis, nes uždraudė sandorį, nors nenustatė, kad būtų labai apribota veiksminga konkurencija didelėje vidaus rinkos dalyje.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija padarė akivaizdžių vertinimo klaidų, kai atliko sandorio poveikio konkurencinį vertinimą.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija padarė teisės klaidą ir akivaizdžių vertinimo klaidų, kai atliko pasiūlytos priemonės vertinimą ir ją atmetė.

Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija padarė kelias procedūrines klaidas ir taip pažeidė esminius procedūrinius reikalavimus, ieškovių teisę į gynybą ir jų pagrindines teises, taip pat tinkamo administravimo principą ir rūpestingumo pareigą.

Septintasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija neturėjo kompetencijos uždrausti įsigyti Cemex Hungary po to, kai vengrišką sandorio dalį perdavė patikrinti Vengrijos konkurencijos institucijai pagal EUMR 4 straipsnio 4 dalį.

____________

1 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL L 24, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 3 t., p. 40).