Language of document :

Tužba podnesena 22. svibnja 2017. – Aldridge i dr. protiv Komisije

(predmet T-319/17)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Adam Aldridge (Schaerbeek, Belgija) i trideset i dva druga tužitelja (zastupnici : S. Rodrigues i A. Tymen, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

utvrdi da je ova tužba dopuštena i osnovana;

i posljedično:

poništi odluku od 15. srpnja 2016., kojom se odbija ponovno razvrstavanje od 16. ožujka 2016.;

poništi odluku od 13. veljače 2017., kojom se odbija žalba od 14. listopada 2016.;

naloži naknadu imovinske i neimovinske štete tužiteljâ;

tuženiku naloži snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

Prvi tužbeni razlog temelji se na prigovoru nezakonitosti usmjerenom protiv odluke direktora Ureda za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF) od 16. listopada 2012, da provede samo jedno jednokratno razvrstavanje privremenog osoblja koje ima ugovor na neodređeno vrijeme.

Tužitelji smatraju da je navedena odluka nezakonita jer je donesena protivno članku 10. stavku 3, i članku 15. uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije, protivno hijerarhiji normi i načelu zaštite legitimnog očekivanja. Tako su odluke direktora OLAF-a od 15. srpnja 2016., kojom se odbija zahtjev za ponovno razvrstavanje od 16. ožujka 2016. i od 13. veljače 2017., kojom se odbija žalba od 14. listopada 2016. (u daljnjem tekstu: pobijane odluke) bile donesene na temelju odluke koja je nezakonita i stoga ih treba poništiti.

Drugi tužbeni razlog, temelji se na povredi načela dobre uprave, ponajprije jer stupanje na snagu novog Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije iz 2014. i odredaba koje ograničavaju mogućnost napredovanja u karijeri preko razreda AD12 i AST9 ne bi bili valjani razlog za isključenje privremenog osoblja iz organiziranja postupka ponovnog razvrstavanja.

Treći tužbeni razlog, temelji se na povredi načela jednakog postupanja jer su pobijane odluke protivne odluci Komisije, za agencije Europske unije, kojom se predviđa sudjelovanje privremenog osoblja u postupcima ponovnog razvrstavanja. Tako bi privremeno osoblje koje ima ugovore na neodređeno vrijeme u Zajedničkom istraživačkom centru (JRC) Komisije imalo korist od sustava godišnjeg razvrstavanja, što tužitelji ističu kao neopravdanu razliku u postupanju.

Četvrti tužbeni razlog, temelji se na povredi načela proporcionalnosti, osobito zato što ograničenje na samo jedno razvrstavanje u karijeri ne predstavlja mjeru koja odgovara cilju iz odluke od 16. listopada 2016. da se osiguraju potrebe OLAF-a za stručnim znanjem, već je naprotiv takve naravi da ne bi omogućilo OLAF-u da zadrži u svojoj službi privremeno osoblje tijekom duljeg razdoblja.

____________