Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 31. maja 2017 – kazenski postopek zoper Ivana Gavanozova

(Zadeva C-324/17)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranka v postopku v glavni stvari

Ivan Gavanozov

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali sta nacionalno pravo in nacionalna sodna praksa skladna s členom 14 Direktive 2014/41/EU o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah1 , če v skladu z njima niti neposredno s pravnim sredstvom zoper sodno odločbo niti s posebno odškodninsko tožbo ni mogoče izpodbijati vsebinskih razlogov za izdajo evropskega preiskovalnega naloga, katerega predmet sta izvedba preiskave v stanovanju in poslovnih prostorih in zaseg določenih predmetov oziroma dopustitev zaslišanja priče?

2.    Ali člen 14(2) direktive zadevni osebi neposredno daje pravico do izpodbijanja sodne odločbe o evropskem preiskovalnem nalogu, čeprav nacionalno pravo ne določa take procesne možnosti?

3.    Ali je oseba, zoper katero je bila vložena obtožnica, ob upoštevanju člena 14(2) v povezavi s členom 6(1)(a) in členom 1(4) direktive zadevna oseba v smislu člena 14(4) direktive, če je ukrep za pridobivanje dokazov izrečen zoper tretjo osebo?

4.    Ali je oseba, ki stanuje v prostorih ali uporablja prostore, v katerih je treba izvesti preiskavo in zaseg, oziroma oseba, ki jo je treba zaslišati kot pričo, zadevna oseba v smislu člena 14(4) v povezavi z odstavkom 2 tega člena direktive?

____________

1 UL 2014, L 130, str. 1.