Language of document :

A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2017. május 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Geocycle Bulgaria EOOD kontra Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(C-314/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Varhoven administrativen sad

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél:Geocycle Bulgaria EOOD

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Fennáll-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 rendelkezései alapján a közös hozzáadottértékadó-rendszer adósemlegessége és tényleges érvényesülése elvének megsértése, ha olyan esetben, mint amely az alapeljárásban szerepel, ugyanaz az értékesítés a hozzáadottérték-adó szempontjából kettős adóztatás alá esik, egyszer az általános szabályok alapján azáltal, hogy az eladó az adót az értékesítési számlában feltünteti, másodszor pedig azáltal, hogy a vevő tekintetében a fordított adózási eljárás (fordított adózási mechanizmus) alapján hozott adóellenőrzési határozattal állapítják meg az adót, amelynek során a gyakorlatban az előzetesen felszámított adó levonásának jogát megtagadják, és a nemzeti jog nem írja elő az eladó számlájában feltüntetett hozzáadottérték-adó helyesbítésének lehetőségét az adóellenőrzési eljárás lezárása után?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítés: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.